©

  • Facebook - svarte sirkelen

Facebook og Instagram er blitt et viktig redskap for de alle fleste menigheter. Det er et sted de fleste er, og  der vi i større eller mindre grad kan kommunisere med hele menighetens nærmiljø. Vi får lagt ut info om enkelte arrangementer, gudstjenester og annet som skjer i menigheten, men mange menigheter ser at vi kunne brukt Facebook og Instagram på en mye bedre måte for å møte mennesker. Dette er et arbeid som er tidkrevende og ofte vanskelig å prioritere i en travel hverdag.

 

Vi som jobber med kommunikasjon med mennesker på nettet vet at for at en Facebookside og Instaprofil skal bli relevant for mer enn «kjernetroppen», må det mye mer til enn å kunngjøre enkeltarrangementer, gudstjenester, osv. Det er mye vi kan gjøre for å tiltrekke seg oppmerksomhet, skape engasjement og bygge relasjoner. 

På Facebook og Instagram kan vi anerkjenne menighetens nærmiljø og bli kjent med de. Vi kan gi de stoff som er lærerike og nyttige. Vi kan gi stoff som skaper undring og dialog. Vi kan gi stoff som er underholdende og gjør kirken nær mennesker. Slikt stoff skaper engasjement, tillit og legger grunnlaget for relasjoner. Derfor er et godt arbeid med Facebook og Instagram en fin måte å være kirke på nett på. Ikke bare å være synlig der, men faktisk være kirke der.

Nyland Media har en visjon om å bidra til at menigheter klarer å være kirke på nett. Vi ønsker å bidra til å skape engasjement, nysgjerrighet og legge til rette for relasjoner til lokalmenigheten. Derfor har Nyland Media laget et tilbud på abonnement på ukentlig innlegg til menigheters facebookside, så siden oppleves levende og meningsfull. Innleggene leveres i ulik lengde og form, men størsteparten er slitesterkt budskap fra en levende kirke - og budskapet tåler tiden.

Abonnementet koster kr 1200 pr kanal i mnd eks moms. Bindingstid 12 mnd, med de to første mnd som prøveperiode. 

Levende kirke

Abonnement

Sandra E. Nyland